Identifikačné údaje:

Názov:LL,s.r.o.
Adresa sídla firmy: Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
Adresa laboratórií: Liptovské laboratóriá, Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš
Telefón: 044/5620469 , 0915 824 154
Fax: 044/5620469
IČO:35 735 210
Email:liptovske.laboratoria@gmail.com

Dôležité kontakty :

Riaditeľ LL, s.r.o. : Bc.Ján Bubniak, 0905 607914, liptovske.laboratoria@gmail.com
Vedúca laboratórií LL , s.r.o. : Ing. Eva Dzúriková, 0915 824154, liptovske.laboratoria@gmail.com
• Copyright © 2009 LL, s.r.o. • Valid XHTML 1.0 Transitional • Valid CSS 3 •