Rozsah akreditácie:

  1. chemické, fyzikálne a fyzikálno-chemické skúšky pitných vôd, bazénových vôd a odpadových vôd
  2. mikrobiologické a biologické skúšky pitných vôd, bazénových vôd
  3. mikrobiologické skúšky potravín
  4. mikrobiologické skúšky povrchov predmetov

- zoznam akreditovaných skúšok: www.snas.sk

• Copyright Š 2009 LL, s.r.o. • Valid XHTML 1.0 Transitional • Valid CSS 3 •