Nájdete nás v budove RÚVZ (oproti Mestskému úradu) v Liptovskom Mikuláši na 1. poschodí:
Vchod
Mapa
• Copyright © 2009 LL, s.r.o. • Valid XHTML 1.0 Transitional • Valid CSS 3 •